top of page
AUTENTIFICAREA
Totul despre acte autentice și documentele necesare realizării lor.

Atenție: Actele necesare întocmirii actelor autentice menționate mai jos NU reprezintă o listă exhaustivă a acestora,

ci doar documentele principale necesare.
O listă completă v-o putem transmite numai în urma analizei în detaliu a speței Dvs.

Principalele reguli aplicabile înscrisurilor autentice

Actele pentru a căror valabilitate legea română cere în mod obligatoriu forma autentică sau actele pentru care părțile aleg această formă se redactează numai de către Notarul Public și se întocmesc într-un singur exemplar original, un exemplar pentru Cartea Funciară (dacă este cazul) și câte un exemplar (sau mai multe) pentru părțile semnatare.

Ca regulă generală: 

  • numai exemplarul original se semnează de către părți și se păstrează în arhiva Notarului Public iar

  • exemplarele-duplicat nu se semnează de către părți ci doar de către Notarul Public, acestea purtând sigiliul și semnătura autorizate ale Notarului Public și având aceeași forță probantă ca și exemplarul original.

Actul autentic are forța probantă desemnată de lege și constituie titlu executoriu.

Astfel, actul autentic este cel mai ”puternic” în ierarhia actelor civile, el constituind suma verificărilor realizate potrivit legii de către Notarul Public și a constatării elementelor esențiale (identificarea părților semnatare și ale actelor necesare, explicarea tuturor aspectelor juridice ale Actului luarea consimțământului părților) de către Notarul Public.

În cazul în care Notarul Public constată că voința părților nu este conformă legii și/sau bunelor moravuri sau actele depuse de părți în vedere autentificării nu corespund cerințelor legale în vigoare la data formulării cererii de autentificare, în vederea asigurării securității circuitului civil, Notarul Public are obligația de a respinge solicitarea de autentificare a părților, emițând, la stăruința părților, o Încheiere de respingere, atacabilă în instanță.

Toate actele autentice fac dovada deplină a celor convenite de către părți până la anularea lor în instanță. Toate actele autentice sunt supuse controlului judecătoresc iar în cazul în care  instanţa admite plângerea, Notarul Public este obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi va face menţiune despre aceasta la redactarea actului.

Principalele Acte autentice
FAQ - Întrebări frecvente

Q: Am nevoie de actele în original pentru a încheia un act notarial sau le pot trimite pe e-mail și/sau aduce fotocopii?

A: Întotdeauna este nevoie de actele necesare procedurii notariale în original. Fotocopiile sau scannurile transmise prin e-mail NU pot fi folosite la proceduri notariale, ci cel mult pentru pregătirea proiectelor actelor notariale.

Q: Cât timp este necesar pentru încheierea unui Act de vânzare-cumpărare?

A: Timpul necesar pentru încheierea unui Contract de vânzare-cumpărare nu poate fi anticipat - în funcție de actele necesare, de verificările obligatoriu a fi realizate de Notarul Public și de acordurile necesare se va putea estima o durată aproximativă. În principiu, dacă actele necesare realizării actului sunt în regulă, durata medie nu poate depăși o săptămână, dar numai în funcție de detaliile juridice în cauză.

Q: Dacă sunt cetățean străin sau apatrid pot încheia un act notarial la un Notar Public din România?

A: Da, legea notarială română prevede posibilitatea întocmirii oricărui act sau proceduri notariale oricărei persoane, fără discriminare, indiferent de cetățenie, rasă, origine etnică, sex, afiliere religioasă / politică / socială ori avere deținută. 

Q: Dacă nu cunosc limba Română pot încheia un act notarial?

A: Da, cei care nu cunosc limba Română pot beneficia de serviciile notariale oferite de un Notar Public român, însă procedura notarială se realizează numai în prezența unui interpret autorizat de limba română / limba străină cunoscută de petent, traducătorul autorizat semnând alături de parte și de Notarul Public actul notarial.

Q: Pentru încheierea unui act notarial se poate lua consimțământul solicitantului prin videocall / telefon / mesagerie ?

A: Categoric nu, pentru încheierea oricărui act notarial este necesară prezența fizică a solicitantului în fața Notarului Public.

Cu titlu de mențiuni: solicitantul poate desemna un mandatar pentru a-l reprezenta în fața Nota-rului Public. De asemenea, prezența părților trebuie să fie, ca regulă, la sediul Biroului Notarial, cu titlu de excepție un act notarial putând fi semnat în afara sediului, din motive întemeiate, însă în limita circumscripției teritoriale a Notarului Public - mai exact teritoriul Municipiului București, în cazul Notarilor Publici cu sediul Biroului în Capitală.   

Mențiune legală: Secțiunea de mai sus și subsecțiunile aferente nu pot fi reproduse, parțial sau integral, în limba originară (română) sau orice altă limbă de traducere, pe orice suport, fără acordul scris prealabil al B.I.N. Radu Felix-Cristian și fără precizarea sursei / autorului, sub sancțiunea legilor civile și penale aplicabile.

bottom of page