top of page
LEGALIZĂRILE
Totul despre legalizările de copii, ale semnăturilor traducătorului, ale semnăturilor și sigiliilor în cadrul procedurii notariale specifice.

Atenție: Actele necesare îndeplinirii procedurilor de legalizare NU reprezintă o listă exhaustivă a acestora,

ci doar documentele principale necesare.
O listă completă v-o putem transmite numai în urma analizei în detaliu a speței Dvs.

Legalizarea cópiilor

Legalizările de cópii se pot realiza de pe documente autentice sau sub semnătură privată, prezentate obligatoriu în original de către solicitant. 


Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conţin corecturi, ştersături, adăugări, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, dacă nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul autorităţii care le-a întocmit sau, după caz, semnătura părţilor.
 

Se pot emite copii legalizate ale actelor notariale aflate în arhiva notarială a Notarului Public, la cererea părţilor, a succesorilor sau reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane care justifică un drept sau un interes legitim, cu mențiunea că aceste copii legalizate au o valabilitate limitată la 6 luni calendaristice.

 

Se pot legaliza copii atât de pe un înscris în întregime, cât şi de pe părţi determinate ale acestuia, cu condiţia să nu se denatureze înţelesul integral al înscrisului.
 

De asemenea, se pot efectua copii legalizate de pe un înscris sub semnătură privată, cu mențiunile corespunzătoare în Încheierea de legalizare emisă de Notarul Public.

Notă: Pentru un calcul estimativ al copiilor legalizate dorite vă rugăm să vă adresați echipei noastre. Calculul se face în funcție de numărul de pagini și de numărul de copii solicitate.

Legalizarea semnăturii traducătorului / semnăturilor și sigiliilor

Traducerile efectuate de traducători autorizați de Ministerul român al Justiției pot fi legalizate de către Notarul Public, cu condiția prezentării în original a înscrisului tradus. Legalizarea traducerilor se poate face și în absența traducătorului autorizat, dacă anterior acesta și-a depus specimenul de semnătură în Registrul traducătorilor autorizați ținut de Notarul Public.

Înscrisul care se traduce se prezintă Notarului Public în una dintre următoarele forme:
    a) în original.
Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic;
    b) în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.

 

Interpretul şi traducătorul autorizat are obligaţia de a traduce complet, fără omisiuni, textul prezentat spre traducere şi de a nu îi denatura conţinutul şi sensul. Prin text prezentat spre traducere se înţelege fie o parte din textul înscrisului, fie textul înscrisului în întregime. La sfârşitul traducerii se va înscrie formula de certificare a traducerii, prin care interpretul şi traducătorul autorizat va certifica exactitatea traducerii, faptul că textul prezentat spre traducere a fost tradus în întregime, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.

 

De asemenea, Notarul Public poate legaliza semnătura părţilor numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere ca forma autentică să fie o condiţie de valabilitate a actului. 

Pentru legalizarea semnăturii lor, părţile se prezintă personal în faţa Notarului Public. Exemplarele înscrisului se prezintă notarului public nesemnate, urmând a fi semnate în faţa acestuia.
Legalizarea semnăturii părţilor de către Notarul Public face dovada deplină a prezenţei acestora, a semnării înscrisului în faţa Notarului Public, precum şi a datei acestuia.

 

În aceleași condiții Notarul Public poate legaliza amprenta unor sigilii / timbre seci, cu respectarea procedurii notariale aplicabile.
 

bottom of page