top of page
TESTAMENTELE
SUCCESIUNILE
Totul despre actele de ultimă voință și dezbaterea pe cale notarială a succesiunilor.

Atenție: Actele necesare întocmirii Testamentelor și dezbaterii succesiunilor NU reprezintă o listă exhaustivă a acestora,

ci doar documentele principale necesare.
O listă completă v-o putem transmite numai în urma analizei în detaliu a speței Dvs.

Succesiunile

Dezbaterea succesiunilor (moștenirilor) este un element important al ”vieții civile”.

De regulă, pentru ca un moștenitor să poată intra în proprietatea și folosința bunurilor moștenite acesta trebuie să ceară Notarului Public competent inițierea și finalizarea procedurii succesorale notariale.

Competența teritorială a Notarului Public se raportează la ultimul domiciliu al defunctului (înscris ca atare în Certificatul de Deces) - în cazul nostru pentru cei ce au avut ultimul domiciliu în Municipiul București competent este Notarul Public cu sediul în Capitală cel dintâi sesizat. 
Reguli speciale se aplică în cazul procedurilor ce privesc doi defuncți ce se moștenesc unul pe altul (succesiuni succesive) sau în cazul doi defuncți comorienți (cei decedați în același împrejurări fără a se putea determina care dintre ei a decedat primul). 

În cazul în care succesibilii nu se înțeleg asupra întinderii drepturilor lor sau componenței masei succesorale, atunci Notarul Public va suspenda procedura notarială și va îndrepta părțile către Instanța de judecată.

Testamentele

O persoană este liberă a hotărî, oricând în timpul vieții sale, cu privire la o parte sau toate bunurile sale, ce se vor găsi în patrimoniul său la data decesului - cui vor reveni, în ce condiții, etc. Această decizie se concretizează, de regulă, într-un act scris, denumit Testament. Testamentul nu poate fi semnat în baza unei Procuri.

 

Testamentul se poate întocmi, de regulă:

- în forma unui înscris sub semnătură privată, fiind necesar a fi scris, semnat și datat de mâna testatorului sau

- sub forma unui înscris autentic, redactat de un Notar Public în acord cu voința testatorului. 
 

Avantajul Testamentului autentic îl reprezintă faptul că acesta este păstrat în siguranță în arhiva notarială, că este întocmit fiind asigurată forma sa juridică ideală conform voinței  testatorului, că secretul acestuia este asigurat și că este înscris în mod obligatoriu de către Notarul Public în Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor (RNNEL), procesat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România prin sistemul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot (C.N.A.R.N.N.).  

Testamentul poate fi oricând revocat sau modificat de către testator, în tot sau în parte, printr-un alt Testament sau printr-o Declarație de revocare. 

bottom of page