top of page
DIVORȚUL
Totul despre desfacerea căsătoriei prin divorț
în cadrul procedurii notariale specifice.

Atenție: Actele necesare îndeplinirii procedurii de Divorț NU reprezintă o listă exhaustivă a acestora,

ci doar documentele principale necesare.
O listă completă v-o putem transmite numai în urma analizei în detaliu a speței Dvs.

Căsătoria dintre două persoane poate fi desfăcută, conform legislației civile în vigoare în România, de către Instanța de judecată  - printr-o hotărâre judecătorească, de Ofițerul Stării Civile - printr-un Certificat de Divorț sau de către Notarul Public, în cadrul procedurii notariale de divorț - printr-un Certificat de Divorț.

Ca regulă, soții se adresă Notarului Public competent cu solicitarea de a iniția și finaliza procedura notarială de divorț.

Competența teritorială a Notarului Public se raportează la:

  • locul încheierii căsătoriei soților (înscris ca atare în Certificatul de Căsătorie) - în cazul nostru pentru cei căsătoriți în Municipiul București competent este Notarul Public cu sediul în Capitală cel dintâi sesizat sau

  • ultimul domiciliu comun al soților, dovedit ca atare prin actele lor de identitate sau printr-o Declarație comună autentică. 

  
În cazul cuplurilor căsătorite având copii minori căsătoria nu se poate desface în fața Ofițerului Stării Civile ci numai în fața Notarului Public sau, în caz de neînțelegere, în fața Instanței de judecată. 

Mențiune: cuplurile de același sex căsătorite în alt Stat membru al Uniunii Europene sau alt Stat nu pot cere desfacerea uniunii lor maritale în România, potrivit dispozițiilor actuale ale Codului Civil căsătoria acestora nefiind recunoscută și neproducând efecte juridice în România.

Ca regulă generală: Cererea de Divorț se depune de către soți personal sau prin mandatar iar Notarul Public va acorda un termen (de reflecție) de 30 de zile (înăuntrul căruia soții se pot răzgândi cu privire la divorț), iar la expirarea acestuia, în cazul în care va constata că soții stăruie în dorința de a divorța, va emite Certificatul de Divorț.

În cazul în care soții nu stăruie în Cererea de Divorț, nu se înțeleg asupra aspectelor privind numele de familie ce vor fi purtate după divorț, asupra aspectelor privind copiii lor minori și/sau nu se prezintă personal la termenul final stabilit pentru emiterea Certificatului de Divorț, atunci Notarul Public va respinge Cererea de Divorț și va îndrepta părțile către Instanța de judecată.

 

Aspectele în detaliu privind copiii minori - asupra cărora soții părinți vor păstra în mod obligatoriu în comun autoritatea părintească (așa-numita custodie comună, de esența divorțului notarial) - se vor stabili într-un Acord parental autentificat la finalizarea procedurii de divorț, cu avizul obligatoriu al Autorității Tutelare competente. 
 

bottom of page